Privacyverklaring Local4Local

De bescherming van persoonlijke gegevens van onze abonnees en websitebezoekers staat bij Local4Local hoog in het vaandel. Lees hier hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens.

Privacybescherming

 1. Local4Local vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn abonnees en websitebezoekers groot belang. Wij behandelen en beveiligen persoonlijke gegevens van abonnees en websitebezoekers dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
 2. Local4Local gaat vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens. Wij verstrekken deze persoonsgegevens alleen aan derden wanneer:
  • een wettelijk voorschrift dat vereist; en/of
  • dat noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de rechtsverhouding tussen Local4Local en de organisatie of persoon in kwestie; en/of
  • dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures; en/of
  • dat noodzakelijk is voor het laten uitvoeren van een accountantscontrole; en/of
  • na schriftelijke toestemming hiertoe door de betreffende persoon.
 3. Local4Local kan de persoonsgegevens gebruiken voor netwerkdoeleinden.
 4. Local4Local houdt zich in alle gevallen aan de vigerende wet- en regelgeving.
 5. De verantwoordelijke in de zin van de WBP voor de gegevensverwerking is Coöperatie Energie Samen U.A. gevestigd te Utrecht (Australiëlaan 5-13, 3526 AB Utrecht).

Verwerking van persoonsgegevens

 1. Local4Local legt je persoonsgegevens vast ten behoeve van je abonnement en/of een andere met je gesloten overeenkomst en/of om je te informeren over voor jou relevante activiteiten, producten en diensten van Local4Local, bijvoorbeeld via een mailnieuwsbrief.
 2. Als je inzage wilt hebben in je gegevens, ze wilt wijzigen (inclusief het opzeggen van het abonnement op de mailnieuwsbrief) of deze (deels) wilt laten verwijderen kun je dit als volgt doorgeven: 
  Email: info@local4local.nu
  Post: Local4Local, Australiëlaan 5-13, 3526 AB Utrecht

Ook vragen of klachten over ons privacybeleid kun je via bovenstaande contactgegevens aan ons melden.

Google Analytics

Voor het verbeteren van onze websites op het domein local4local.nu gebruiken we Google Analytics.

 • Gegevens worden geanonimiseerd verzameld. We verzamelen geen IP-adressen.
 • Analytics is zo ingesteld dat er geen gegevens worden gedeeld met Google, ook niet voor advertentiedoeleinden.
 • We hanteren de standaard bewaarperiode van Analytics, dit is 26 maanden.

Slotbepalingen

 • Wijzigingen
  Local4Local behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.
 • Inwerkingtreding
  Deze privacyverklaring is in werking getreden op 1 mei 2024.