Over ons

Local4Local wordt uitgevoerd met de Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Onder regie van Energie Samen zetten de partners Windunie, Deltawind, Energie Samen Rivierenland, Zuidenwind, Grunneger Power, Agem Energie Experts en Zonnedorpen zich in om de energiegemeenschap van de toekomst te realiseren. De Nederlandse coöperatieve energieleveranciers Energie VanOns en om | nieuwe energie en softwaremodelleurs Resourcefully en ZenMo ondersteunen. Handelsplatform ENTRNCE verzorgt de handel met de groothandelsmarkt.

Het realiseren van het energiesysteem van de toekomst vergt de komende jaren een disruptieve procesinnovatie. We moeten complexe institutionele, organisatorische, economische en juridische drempels slechten. Door middel van Local4Local willen wij deze procesinnovatie in gang zetten en versnellen.

Bottom-up oplossingen voor de energievoorziening op gebiedsniveau

Samen ontwikkelen we bottom-up oplossingen voor de energievoorziening op gebiedsniveau, met oog voor inclusieve en sociaal-maatschappelijke ontwerpprincipes. Deze oplossingen bevatten slimme collectieve energiediensten door energiegemeenschappen voor woonwijken en bedrijventerreinen, lokale systeemintegratie en gereedschappen en methodes voor het ontwerp van het lokale energiesysteem. Het project ontwikkelt hiervoor een gereedschapskist met ondersteuningsmodellen, methodes en standaarddocumenten.

1,1 miljard kWh coöperatieve energie

Bij de start van Local4Local in 2023 waren er meer dan 17.000 bewoners, agrariërs, bedrijven en gemeenten lid van de zeven pilot energiecoöperaties. In bredere context zijn er 270 energiegemeenschappen lid van Koepelorganisatie Energie Samen. In de coöperatieve sector zijn 110.000 mensen lid van energiecoöperaties. De potentie van een opgesteld coöperatief vermogen van 300 MW windproductie en 200 MW zonneproductie is 1,1 miljard kWh. Daarmee kunnen we aan meer dan 300.000 huishoudens leveren die gemiddeld 3.500 kWh gebruiken.

Over de partners

 • Energie Samen

  Energie Samen is de landelijke koepel en belangenorganisatie van energiecoöperaties. We ondersteunen duurzame energie-initiatieven van burgers en lokale ondernemers met belangenbehartiging, diensten en kennis.

  Binnen Local4Local zijn we penvoerder en doen het projectmanagement, verzorgen de communicatie en faciliteren de kennisuitwisseling tussen de partners.

 • Energie VanOns

  Energie VanOns staat symbool voor ‘we doen het samen’. We zijn ontstaan door een beweging van onderop: lokale energiecoöperaties zijn de lokale energieproducenten.

 • ENTRNCE

  ENTRNCE is een handelsplatform waarop de elektriciteitshandel, onbalansverrekening en de in- en verkoop van tekorten en overschotten van de groothandelsmarkt worden afgehandeld. Met ons softwareplatform helpen we lokale en regionale overheden om lokale groene energie in te kopen op een nieuwe lokale beurs, van opweklocaties aanwezig in de eigen regio en op elk gewenst moment.

 • om | nieuwe energie

  Om | nieuwe energie is het allergroenste energiecollectief van Nederland zonder winstoogmerk. Tientallen lokale energiecoöperaties door het hele land wekken nu al genoeg stroom op voor honderdduizenden huishoudens.

  Binnen Local4Local zijn we dit jaar begonnen met enkele pilots om lokaal opgewekte hernieuwbare energie van een energiegemeenschap tegen kostprijs te verkopen aan hun gemeente.

 • Resourcefully

  Resourcefully ontwerpt energiesystemen en maakt complexe energievraagstukken begrijpelijk. We adviseren we over de warmtetransitie, hernieuwbare energie opwekken, het voorkomen van netcongestie, batterij-opslag en slim laden.

 • ZenMo Simulations

  Met haar interactieve modellen wil ZenMo het inzicht geven dat nodig is om de duurzaamheidstransitie maximaal te versnellen.