Project in beeld: Local4Local theorie en praktijk

Geschreven door TKI Urban Energy

8 april 2024

  • Energiegemeenschappen
  • Local4Local
  • Lokale prijs

In deze video van TKI Urban Energy wordt in 5 minuten het Local4Local MOOI-innovatieproject uitgelegd, het nieuwe energiesysteem waarin de eindgebruiker een eerlijke prijs betaalt voor lokaal opgewekte stroom en warmte​.

In het Local4Local-systeem werken burgers, bedrijven, lokale overheden en maatschappelijk vastgoed samen en hebben democratische zeggenschap over hun energiesysteem via energiegemeenschappen.

Het doel van Local4Local is het ontwikkelen en implementeren van een coöperatief model voor een integrale, duurzame, collectieve energievoorziening, met minimale impact op de lokale energie-infrastructuur en waarin de eindgebruiker een eerlijke, stabiele prijs betaalt voor zijn energie.

Wat cruciaal blijkt, is de expertise en ervaring vanuit verschillende hoeken te bundelen en uit diverse pilots te leren, zodat het energiesysteem duurzaam evolueert en transformeert. Aan het eind van het project is het Local4Local-model binnen zeven pilot energiegemeenschappen succesvol toegepast.