Lokale energie tegen kostprijs dichterbij: Grunneger Power zet belangrijke stap in nieuwe vorm van energielevering

Geschreven door Karin Hoogterp

4 maart 2024

  • coöperatieve wereld
  • Energiehub
  • Local4Local

Energiecoöperatie Grunneger Power sluit per januari 2024 haar zonneparken Meerdorpen en Vierverlaten aan op een zogenaamd zelfleveringsplatform. Hiermee wil de coöperatie haar opgewekte duurzame energie in de toekomst rechtstreeks aan leden leveren tegen een lokale prijs gebaseerd op de kostprijs. Het uiteindelijke doel is om de energie rechtstreeks van de bron aan energieklanten te leveren en een alternatief te bieden voor grote energiereuzen en minder afhankelijk te zijn van de sterk fluctuerende prijzen op de energiemarkt.

“Het systeem klopt niet en daar willen we verandering in brengen door eerste stappen te zetten in zelflevering,” aldus Steven Volkers, directeur van Grunneger Power. Daarom zijn we ingestapt in een landelijke pilot die Local4Local heet en inzet op betaalbare lokale stroom gebaseerd op de kostprijs. De huidige energiemarkt is doorgeschoten in haar marktwerking; er wordt te veel geld verdiend met wat een basisvoorziening voor iedereen zou moeten zijn. Onze grote Nederlandse energiebedrijven zijn inmiddels allemaal in handen van buitenlandse bedrijven. Vaak zijn zonneparken en windparken ook nog van buitenlandse bedrijven of investeerders. Dat betekent dat de winst vaak niet meer in Nederland wordt geïnvesteerd.

Wij zijn niet per definitie tegen de markt. Als coöperatieve onderneming snappen wij prima dat marktwerking en innovatie belangrijk zijn voor de energietransitie. Wij werken wel aan vernieuwing in het huidige marktsysteem waarin transparantie, prijszekerheid en zeggenschap over je energie kernwoorden zijn. Duurzame elektriciteit wordt net als elektriciteit uit andere bronnen verkocht op de handelsmarkt en voor de consumentenmarktprijs doorverkocht aan de verbruiker. De consument is hierin te afhankelijk geworden van het huidige marktsysteem. Doordat we onze eigen energiebronnen inzetten zijn we een stuk minder afhankelijk van prijsschommelingen op de markt.

Energiegemeenschap vormen

Grunneger Power is de eerste pilot organisatie van het nationale Local4Local project die op het zelfleveringsplatform van ENTRNCE (onderdeel van netwerkbedrijf Alliander) aansluit. Coöperatieve energieleverancier Energie VanOns regelde de aansluiting van lokale zonneparken op het zelfleveringsplatform.

Nu de zonneparken van Grunneger Power op het zelfleveringsplatform zijn aangesloten, kan Grunneger Power toewerken naar het vormen van een energiegemeenschap. In een energiegemeenschap kunnen deelnemende afnemers zoals bedrijven en huishoudens zelf hun lokale energiebronnen kiezen, zoals de zonneparken van Grunneger Power. Hiermee komt er een directe relatie tussen deze lokale stroom en jouw energieprijs. Om dat te regelen stelt Energie VanOns aangepaste energiecontracten op voor leden die als klant willen deelnemen aan deze pilot. In de loop van 2024 worden de eerste energieklanten aangesloten. Zij betalen dan voor het deel dat ze uit de zonneparken afnemen een lokale prijs gebaseerd op de kostprijs. Als energieklant betaal je dan een veel stabielere prijs voor je energie.

Een energiegemeenschap beschermt de leden tegen hoge energieprijzen zoals we zagen tijdens de energiecrisis. Als er wél meer groene stroom nodig is, dan koopt Energie VanOns dat in op de energiemarkt. Coöperatieve energieleveranciers zoals Energie VanOns en landelijk ook om | nieuwe energie zijn Nederlandse energieleveranciers zonder aandeelhouders en werken met lokale energiecoöperaties waardoor lokaal opgewekte stroom tegen een prijs gebaseerd op de kostprijs mogelijk is.

Op een andere manier energie aanbieden

Het Local4local project, geleid door de landelijke koepel van energiecoöperaties Energie Samen en Windunie, omvat zes zon- en windcoöperaties, Nederlandse coöperatieve energieleveranciers Energie VanOns, AGEM, OM | Nieuwe Energie en ENTRNCE. Ook modelleurs Resourcefully en ZenMo zijn bij dit project betrokken. Gezamenlijk werken deze partijen aan het beschikbaar maken van coöperatieve energie tegen een lokale prijs door zelflevering binnen energiegemeenschappen.

Bewust gedrag van gebruikers

De verwachting is dat deze pilot zal leiden tot gedragsverandering en dat deelnemers bewuster om zullen gaan met energie. Deelnemers aan de pilot worden gestimuleerd om energie te gebruiken op het moment dat de zon schijnt en het park dus elektriciteit produceert. Dat heeft een positief effect op het energietarief omdat Energie VanOns deze stroom niet van de markt hoeft te kopen en daarmee de prijs stabiel kan houden.

Toekomstperspectief

Grunneger Power streeft naar opschaling van energiegemeenschappen door regionale samenwerking tussen meerdere coöperaties met diverse energiebronnen. Dit zorgt niet alleen voor meer duurzame energie om te delen, maar bevordert ook een efficiëntere afstemming tussen vraag en aanbod, waarbij zonne- en windenergie elkaar aanvullen.

Meer informatie over Grunniger Power op de website.