Inhoudelijke voortgangsrapportage Local4Local RVO 2023

Geschreven door Energie Samen

29 januari 2024

  • coöperatieve wereld
  • Energiegemeenschappen
  • Local4Local

Eind januari 2024 is de inhoudelijke voortgangsrapportage ingediend bij de RVO.

Voor het project Local4Local is subsidie verleend onder de verplichting dat elk jaar een voortgangsrapportage wordt verstrekt. Een voortgangsrapportage over de periode 7 september 2022 tot 1 januari 2024 is bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aangeleverd. De voortgangsrapportage is geschreven door het programmateam en de projectleiders van de verschillende resultaten.  

De activiteiten concentreren zich op het ontwikkelen van competenties en gereedschappen, waarmee de zeven pilot energiegemeenschappen: 

  • hun interne governance geschikt kunnen maken voor de nieuwe local4local-processen; 
  • besluiten kunnen nemen over energietarieven, nieuwe investeringen, regels rondom vraagsturing etc; 
  • lokaal en centraal relevante data kunnen verzamelen en monitoren; 
  • analyses van de eigen lokale energiesituatie kunnen maken; 
  • op basis daarvan kostprijsreductie, systeemoptimalisatie en systeemintegratie kunnen operationaliseren; 
  • en daarvoor contracten voor slim energie delen af kunnen sluiten met hun leden en andere betrokken partijen. 

De ingediende rapportage kan je hier downloaden.