Partners ondertekenen Local4Local charter

Geschreven door

15 april 2024

  • coöperatieve wereld
  • Energiegemeenschappen
  • Local4Local
  • Lokale energie
  • Lokale prijs

Tijdens de Local4Local partnerdag op vrijdag 12 april in Wehl hebben dertien partners een charter ondertekend. Hiermee geven we nadrukkelijk aan welke gedragscodes en coöperatieve principes we gezamenlijk hanteren binnen het Local4Local project. In dit project ontwikkelen we een nieuwe, eerlijke manier met elkaar om producenten en gebruikers van duurzame energie met elkaar te verbinden.  

In 2022 is er een onwenselijke situatie ontstaan waardoor de afhankelijkheid van de internationale energiemarkt de bestaanszekerheid voor Nederlandse burgers en bedrijven in het gedrang kwam en kwetsbare huishoudens zwaar werden geraakt. Energiegemeenschappen hebben gezamenlijk besloten om een nieuw marktmodel te ontwikkelen waarin lokaal opgewekte duurzame stroom lokaal geleverd kan worden tegen een stabiele en eerlijke prijs en zo de afhankelijkheid van de internationale markt te reduceren. 

Energie is een levensbehoefte
Gezamenlijk hebben wij nu de basisprincipes van het nieuwe marktmodel en onze samenwerking binnen en tussen de energiegemeenschappen vastgelegd in een charter. De achterliggende gedachte hierbij is dat we vinden dat energie een eerste levensbehoefte is, die eerlijk verdeeld moet worden. Bij de ondertekening in Wehl was Kees Vendrik voorzitter van het Nationaal Klimaat Platform aanwezig en zei hierover het volgende: “Lokale toepassing van duurzame energie past in het beeld van het Nederlandse energielandschap van de toekomst. Dit is een belangrijke stap naar energiegemeenschappen waarbij het lokale energiegebruik zoveel mogelijk wordt gedekt door de mix van lokaal beschikbare bronnen. Het is goed te zien dat men hier in de Achterhoek niet wacht op de overheid en de markt, maar zelf het voortouw neemt.”   

Samen vooruit
Siward Zomer (voorzitter Energie Samen): “Samen brengen wij techniek, productie en mensen bij elkaar en maken we afspraken over opwek, verbruik en levering. De stappen die we binnen dit project zetten met elkaar in korte tijd zijn indrukwekkend en maken mij enorm trots”. Ook Kees Vendrik (voorzitter van het Nationaal Klimaat Platform) was aanwezig bij de ondertekening: “Lokale toepassing van duurzame energie past in het beeld van het Nederlandse energielandschap van de toekomst. Dit is een belangrijke stap naar energiegemeenschappen waarbij het lokale energiegebruik zoveel mogelijk wordt gedekt door de mix van lokaal beschikbare bronnen. Het is goed te zien dat men hier in de Achterhoek niet wacht op de overheid en de markt, maar zelf het voortouw neemt.”

Hieronder een video-impressie van de dag.

Over Local4Local
In het Local4Local project werken 13 partijen samen aan het beschikbaar maken van coöperatieve energie tegen een lokale prijs door zelflevering binnen energiegemeenschappen. Onder leiding van Energie Samen zetten Windunie, Deltawind, Energie Samen Rivierenland, Zuidenwind, Grunneger Power, Agem Energie Experts, Zonnedorpen, Energie VanOns, om | nieuwe energie, ENTRNCE, Resourcefully en ZenMo zich samen in om de energiegemeenschap van de toekomst te realiseren.