Hoe Local4Local werkt

De energietransitie is in volle gang. Er liggen ambitieuze doelstellingen waar de samenleving als geheel aan werkt:

2030

eerste stap tot het verduurzamen van de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen

2050

zeven miljoen woningen en één miljoen gebouwen moeten van het aardgas af zijn, 70% van alle elektriciteit moet uit hernieuwbare bronnen komen

Het doel: een stabiele energierekening

Een gigantische klus en één van de oplossingen het local4local model. Het doel: eind 2025 is het local4local-model ontwikkeld en binnen zeven pilot energiegemeenschappen succesvol toegepast. Daarmee is het binnen die energiegemeenschappen mogelijk om ten minste 20.000 deelnemende burgers, lokale overheden en bedrijven een betaalbare, stabiele energierekening te bieden, door de eigen hernieuwbare warmte en elektriciteit van de energiegemeenschap tegen een eerlijke prijs met elkaar te delen. Hiervoor moeten we meerdere componenten verkennen.

Afstemmen van lokale opwek en verbruik door gedragsverandering

De wind waait niet altijd en mensen gebruiken energie op onregelmatige tijden. Lokaal opgewekte elektriciteit moet daarom zo veel mogelijk meteen lokaal verbruikt worden. Dit heet gelijktijdigheid. Het voordeel hiervan is dat het (duur) inkopen van energie op de internationale energiemarkt alleen hoeft als het echt niet anders kan, oftewel als er lokaal niet genoeg energie opgewekt wordt. Om dit te bereiken gaan we inzetten op automatisering maar ook op gedragsverandering, bijvoorbeeld op basis van informatie (de zon schijnt!) en prijsprikkels.

Koppeling van stroom en warmte

Allerlei partijen zijn bezig zijn om hun warmtevoorziening te verduurzamen en te elektrificeren. Door de verbinding te leggen tussen de lokale elektriciteitsproductie en de lokale warmtetransitie, kunnen we beide transities versnellen. Dat kan door lokale opslag van stroom in batterijen en het omzetten van stroom naar warmte. Zo worden tijdelijke overschotten en tekorten aan stroom zoveel mogelijk beperkt gehouden.

Bevorderen van energiegemeenschappen

Een energiegemeenschap is iedereen van de lokale gemeenschap die meedoet in het Local4Local model. Dit zijn burgers, bedrijven, gemeenten en eigenaren van maatschappelijk vastgoed. Via de energiegemeenschap hebben deelnemers democratische zeggenschap over hun energiesysteem. Daardoor kan een eerlijke, stabiele prijs voor energie geleverd worden gebaseerd op een prijs zonder winstoogmerk en transparant voor haar leden.

Een eerlijke, ‘lokale’ prijs ontwikkelen

Wat is een eerlijke prijs? Dat is een puzzel op zich. De prijs wordt opgebouwd uit drie componenten:

  • De kosten van benodigde investeringen en reserves van eht opwekken, inkopen, distribueren, opslaan, delen en leveren van hernieuwbare energie. In de kosten zijn o.a. meegerekend: de financieringskosten inclusief rentes, personeelskosten, materiaalkosten en onderzoekskosten.
  • de inkomsten uit flexibiliteitsmarkten en de verkoop van overschotten van hiernieuwbare elektriciteit of warmte.
  • een reservering voor toekomstige investeringen, het opvangen van risico’s en investeringen in maatschappelijke doelen.

Deze prijs zorgt ervoor dat er een gezonde businesscase kan ontstaan voor energiegemeenschappen.